Dua Lipan tyylievoluutio: Söpöstä rokkitytöstä streetmuodin jumalattareksi

Musiikkiuransa jo 14-vuotiaana aloittanut englantilainen laulaja–lauluntekijä Dua Lipa, 22, on hetkessä noussut kaikkien seuraamaksi muoti-ikoniksi, joka ei jätä ketään kylmäksi viileän vaivattomilla lookeillaan. Katso, kuinka laulajattaren tyyli onkaan vuosien aikana muuttunut.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

2016:

Muun mu­as­sa Be The One, Hot­ter Than Hell ja Blow Yo­ur Mind (Mwah) -sing­le­jen val­loit­ta­es­sa lis­to­ja, lau­la­jan yl­lä näh­tiin jul­ki­suu­des­sa tyt­tö­mäi­sen ro­kah­ta­via, ysä­ri­vai­kut­tei­sia asu­ja.

Dua ker­toi Cos­mol­le sa­mai­se­na vuon­na an­ta­mas­sa haas­tat­te­lus­saan ins­pi­roi­tu­van­sa eten­kin 90-lu­vun täh­tien, ku­ten Kate Mos­sin, Drew Bar­ry­mo­ren sekä Chloë Se­vig­nyn tyy­leis­tä.

2017

Vuon­na 2017 Dua jul­kai­si omaa ni­me­ään kan­ta­van de­byyt­ti­al­bu­min­sa ja työs­ken­te­li yh­des­sä hol­lan­ti­lai­sen dj:n Mar­tin Gar­ri­xin kans­sa bii­sis­sä Scare To Be Lo­ne­ly. Tuol­loin lau­la­jat­ta­ren ro­kah­ta­vat asut muut­tui­vat as­tet­ta ren­nom­mik­si, ot­ta­en enem­män vai­kut­tei­ta gen­reis­tä, ku­ten hip ho­pis­ta ja R&B:stä. Duan yl­lä näh­tiin esi­mer­kik­si pal­jon cro­pat­tu­ja top­pe­ja sekä ren­to­ja, le­ve­ä­lah­kei­sia verk­ka­rei­ta.

2018

Tu­hat­päi­sil­le ylei­söil­le esiin­ty­vä Dua on nyt yk­si mu­siik­ki­maa­il­man kirk­kaim­mis­ta ja seu­ra­tuim­mis­ta täh­dis­tä. Lau­la­jan su­per­hi­tik­si nous­sut New Ru­les on hal­lin­nut muun mu­as­sa kan­sain­vä­li­siä soit­to­lis­to­ja jo usei­ta kuu­kau­sia.

Täl­lä het­kel­lä Duan tyy­li on se­koi­tus vai­vat­to­man vii­le­ää ka­tu­muo­tia sekä erit­täin chi­cia pa­rii­si­tar­ta. Pa­rin vuo­den ta­kai­nen ysä­ri­fa­ni­tus näyt­täi­si ole­van edel­leen lau­la­jat­ta­ren sy­dän­tä lä­hel­lä – tai näin voim­me ai­na­kin hä­nen tyy­lis­tään pää­tel­lä.

Ku­vat: MVpho­tos

Lue myös:

Nämä nuo­ret ku­nin­kaal­li­set ovat muo­ti­maa­il­man uu­sia vai­kut­ta­jia

Pyö­räi­ly­sort­sit ovat taas tääl­lä! Näin stai­laat ne ar­keen

Jos ha­lu­at py­syä kar­tal­la uu­sis­ta tren­deis­tä, seu­raa näi­tä nai­sia!

Teksti Roosa Roivainen