Aistitko ympäröivän maailman yksityiskohtia myöten? Erityisherkällä on kyky tuntea asiat muita vahvemmin

Kokemusmaailman täyttyessä moninaisista sävyistä ja vivahteista jopa tavalliset arkipäivät saattavat tuntua normaalia uuvuttavimmilta. Erityisherkän taito eläytyä on kuitenkin elämää rikastuttava ominaisuus, kunhan omasta jaksamisestaan muistaa huolehtia.

Koetko tunne-elämäsi poikkeuksellisen intensiiviseksi? Herkistytkö usein? Toimivatko aistisi tavallista voimakkaammin? Entäpä väsyttävätkö arkiset askareet sinua usein? Jos tunnistit itsesi näistä piirteistä, saatat olla erityisherkkä.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Mitä erityisherkkyydellä tarkoitetaan?

Erityisherkkyys on syntyperäinen, nähtävästi perinnöllinen ominaisuus, jossa ihmisen hermojärjestelmä on virittynyt tavallista herkemmäksi. Psykologi, kouluttaja ja erityisherkkyyttä käsittelevän kirjan Herkkyyden voima -kirjoittanut Heli Heiskanen kertoo erityisherkällä olevan kyky havaita ja aistia ympäristöään muita syvemmin.

– Herkkien ihmisten aistit saattavat toimia normaalia vahvemmin ja he havaitsevat asiat muita yksityiskohtaisemmin, Heiskanen täsmentää.

Erityisherkkä erottuu muista sekä tunne- että aistiherkkyydellään. Hän saattaa aistia muiden tunteita erityisen vahvasti, liikuttua helposti ja kokea ulkoa tulevat ärsykkeet, kuten hajut, äänet ja visuaaliset asiat tavallista voimakkaammin.

Herkät aistit eivät kuitenkaan tarkoita, että ne toimisivat paremmin kuin muilla. Kyse on Heiskasen mukaan siitä, kuinka erityisherkkä aistimuksensa kokee.

Korostuneen empatian sekä tarkan havaitsemiskyvyn ohella ominaisuuteen liitetään usein piirteitä, kuten luovuutta, mielikuvituksen rikkautta, tunnollisuutta sekä syvällisyyttä.

– Monella erityisherkällä on taipumus taiteellisuuteen ja kykyyn pohtia asioita useasta eri näkökulmasta. He saattavat olla myös normaalia kiinnostuneempia syvällisemmistä elämän osa-alueista, kuten hengellisyydestä, elämäntarkoituksesta sekä henkisestä kasvusta, Heiskanen lisää.

Maailman ihmisistä noin joka viides

Naisista ja miehistä noin 15–20 % on erityisherkkiä. Arjessa ominaisuus voi näkyä monin eri tavoin.

– Työelämässä kiire, stressi, häly, liialliset ihmiskontaktit sekä vähäiset tauot saattavat tuntua haastavilta. Herkkä ihminen voi kamppailla myös itsetuntonsa kanssa, sillä heitä ei välttämättä ole lapsena täysin ymmärretty tai huomioitu tarpeeksi hyvin, Heiskanen kertoo.

Ihmiskontakteista väsyvä ihminen ei välttämättä ole ujo introvertti. Erityisherkän persoonallisuustyypin 1990-luvulla löytänyt ja sitä laajasti tutkinut psykologi
Elaine
Aron havaitsi piirteen omaavista noin 30 % edustavan ekstroverttiä luonnetyyppiä. Herkkyys voi piiloutua aktiivisen elämän ja kokeilunhaluisuuden alle. Täten herkkyyttä ei aina voida havaita päältä päin, vaan piirteen löytyminen saattaa vaatia perusteellisempaa tarkastelua.

– Osa ihmisistä omaa sekä ekstrovertin että introvertin piirteitä. Heitä kutsutaan
ambiverteiksi, Heiskanen huomauttaa.

Koska herkkyyttä on monenlaista, syy omiin tuntemuksiin voi löytyä eri tekijöistä. Joskus piirteen tunnistaminen on helppoa, muttei välttämättä aina.

– Oma erityisherkkyys tunnistetaan yleensä siten, että ihmiset ovat lukeneet tai kuulleet aiheesta ja tunnistavat itsensä kuvailuista, Heiskanen kertoo kehottaen myös tutustumaan aiheeseen paremmin esimerkiksi verkosta löytyvien kirjallisuuden ja kurssien avulla.

Erityisherkkyydestä kannattaa Heiskasen mukaan kertoa ainakin omalle lähipiirilleen.

– Jos
työkavereiden suhtautuminen asiaan epäilyttää tai pelkää esimerkiksi
leimaantumista, kannattaa miettiä, kokeeko tarpeelliseksi kertoa herkkyydestä työpaikalla. Loppujen lopuksi kyseessä on henkilökohtainen asia, toteaa Heiskanen.

Herkkyydestä kannattaa puhua kuitenkin avoimesti, jos se tuntuu itsestään luontevalta.

– Myös jokin toinen ihminen omassa lähipiirissä tai työpaikalla saattaa huomata asian kuulostavan tutulta. Näin ihmiset oppivat tunnistamaan herkkyyttä itsessä ja muissa, Heiskanen muistuttaa.

Itsetutkiskelu hyvinvoinnin perustana

Arjessa kohdatut haasteet kielivät useimmiten siitä, ettei omasta hyvinvoinnista ole huolehdittu tarpeeksi hyvin. Erityisherkän tulisikin ennen kaikkea kuunnella itseään tasapainottaakseen omaa elämäänsä.

– Sekä itsensä että uuvuttavien asioiden tarkasteleminen on tärkeää. Olemme kaikki yksilöitä, joten sama resepti ei toimi jokaisella, Heiskanen ohjeistaa.

Omaa arkea kannattaakin rauhoittaa parhaaksi kokemallaan tavalla. Etenkin sosiaalisen ja elämyksenhakuisen persoonan on tärkeää muistaa huolehtia tarpeellisesta levosta. Aktiivisuutta ja sosiaalista elämää ei joka tapauksessa tulisi täysin unohtaa.

– Oman kehon kuunteleminen on erityisen tärkeää, sillä kehomme tietää totuuden mieltämme selvemmin. Hermojärjestelmä kuormittuu, vaikka tekisimme asioita, jotka tuovat meille nautintoa, Heiskanen lisää.

Herkän ihmisen läheisenä olisi muistettava huomioida ja arvostaa erityisherkkää sellaisena kuin hän on. Ajoittain herkän ihmisen ymmärtäminen voi olla haastavaa oman kokemusmaailman erotessa täysin toisen tuntemista asioista. Tällöin on tärkeää, ettei toisen kokemuksia mitätöi vain sen takia, ettei itse tunne asioita samalla tavoin.

– Sekä pari- että ystävyssuhteessa jokaisen osapuolen olisi tärkeää tuntea itsensä mahdollisimman hyvin ja oppia arvostamaan niin itseä kuin suhteen toistakin osapuolta, Heiskanen muistuttaa.

Parisuhde herkän ihmisen kanssa voi olla rikastuttava kokemus, sillä hän voi tuoda suhteeseen monenlaisia sävyjä ja vivahteita.

– Herkän ihmisen kumppani voi puolestaan toimia rakkaalleen arjen tukipilarina ja tuoda suhteeseen omat vahvuutensa, Heiskanen neuvoo.

Ei taakka, vaan pikemminkin rikkaus

Itse erityisherkkänä Heiskanen kokee ominaisuuden hyvien puolien tulevan esille etenkin silloin, kun oma elämä on tasapainoista ja juuri itsensä näköistä.

– Jos elää kuormittavasti tai kamppailee muiden arkea hankaloittavien asioiden, kuten traumojen kanssa, herkkyys voi kääntyä helposti taakaksi, Heiskanen huomauttaa.

Hän kokee, että herkkyydestä puhuttaessa kyse on pikemmin suuresta rikkaudesta kuin arkea kuormittava rasitteesta.

– On mahtavaa nauttia elämän pienistä asioista todella syvästi, Heiskanen paljastaa.

Lue myös:

Unohda ennakkoluulosi terapiasta! Tästä syystä se kannattaa jopa silloin, kun kaikki on ”hyvin”

Mikä saa järkevän ihmisen hakemaan vastauksia tähdistä?


Abreu
: ”Stressaaminen heikentää luovuutta ja elämänlaatua”

Teksti Roosa Roivainen