Greippiä lääkkeiden kanssa??? - Terveys ja hyvä olo

Liiskah

Mistähän saisi selville mitkä kaikki lääkkeet eivät sovi greipin kanssa tai onko väitettä liioiteltu, esim. vaikuttaako jos limpparia juo lasin tai kaksi??

Kommentit (4)

Mimia

Ei ole vitsi ei. Greippimehu voi tehostaa joidenkin lääkkeiden vaikutusta, jolloin lääkkeen määrä veressä nousee liikaa. Haittaa tästä on esimerkiksi joidenkin verenpainelääkkeiden kohdalla. Liikaa lääkettä -> verenpaine laskee liikaa.

Mimia

Lainaus:
Greipissä oleva naringetiini-niminen luonnonaine voi aiheuttaa yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Naringetiini vaikuttaa maksan entsyymitoimintaan ja voi saada aikaan joko lääkeaineiden pitoisuuksien nousua tai laskua. Yhteisvaikutuksia on havaittu jo useamman lääkevalmisteen kohdalla, joten greipin tai greippimehun nauttimista on syytä välttää lääkkeiden oton yhteydessä.

Tämä Kuopion yliopiston Lääkekasvatus-sivuilta.

Lainaus:
Siis greippi(mehu) vahvistaa seuraavien lääkeaineiden vaikutusta:
(kirjoitusvirheitä saattaa olla..nopeasti kirjoitettu)

alfentaniili
almotriptaani
alpratsolaami
amiodaroni
aprepitantti
aripipratsoli
atorvastatiini
bosentaani
budesonidi
buspironi
diatsepaami
dihydroergotamiini
diltiatseemi
disopyramidi
donepetsiili
ebastiini
eletriptaani
eplerenoni
ergotamiini
etinyyliestradioli
everolimuusi
feksofenadiini
felodipiini
fentanyyli
finasteridi
granisetroni
HIV-proteaasi-inhibiittorit
imatinibi
karbamatsepiini
ketiapiini
kinidiini
kiniini
klopidogreeli
kortisoli
lerkanidipiini
loperamidi
loratadiini
lovastatiini
metadoni
metyyliprednisoloni
midatsolaami
mitsolastiini
montelukasti
nefatsodoni
nifedipiini
nisoldipiini
pioglitatsoni
prednisoloni
repaglinidi
risperidoni
sertindoli
sibutramiini
siklosporiini
sildenafiili
simvastatiini
sirolimuusi
sisapridi
solifenasiini
syklofosfamidi
tadalafiili
takrolimuusi
tamoksifeeni
tiagabiini
toremifeeni
tratsodoni
triatsolaami
tsaleploni
tsolpideemi
tsopikloni
vardenafiili
venlafaksiini
verapamiili

Tuo on kopsattu perheklubin keskustelupalstalta.

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat