* Arto Lauri 21 ja URAANILIEJUISTA.

Vierailija

Arto Lauri 21. PULSEseries B7. (20y omerta open!)

https://www.youtube.com/watch?v=HQDpxQCNAco
----------------------

3,310 . URANIUM sludge .

Just across from the vertiginous interesting pictures all of a sudden start to become the Fukushima situation . Submitted by familiar Ray Masalas and really look at what we see in reverence !

I told you a few weeks ago how precisely the Fukushima No. 4 reactor at the Pu-239, uranium -rich rods were burned basin dry etching than the candles in the cake .

Hundreds of tons of radioactive ion -channel plasma radiation of gas erupted in our atmosphere . This has already been proven. But now, for the first time is also described in the relevant ! . . You have heard me . This video shows several extremely interesting details :

- Each person has a super tehokkkaat Pu -239 gas plasma filter masks. Although there is constantly the order of 5m of water flow protection ! Radiation channel when the gas bubbling through it recklessly to the surface and into the air !

- Carefully lift the image. How to continuously lift the bubbling inside of the tire pudetään censor the veil in the video. Why ? As a channel of radiation , heavy duty Pu -239, tritium contaminated water " crystal rippling water " bubbling is shown lacerated uranium rods in the middle blatantly ! "

- Eye-popping is the point where the thick brownish Pu -239 SLUDGE hindrance falls back into the pool ! Tight zirconium metal pipes are leaking like a sieve ! Just shocking data all calm. Into the atmosphere directly from the channel radiation gasified uranium rods flush the most recent figures from the waste per kilogram live presentations !

ray masalas
Unloading the fuel . {I guess into the csfp . } Check out the brown stuff Boron { ? } Coming off the assembly at the 1:10 mark .
http://www.youtube.com/watch?v=paIoQkO2WpE
------------------

3310. URAANI LIEJUA.

Aivan päätä huimaavan kiinnostavia kuvia yhtäkkiä alkaa tulla Fukushiman tilanteesta. Lähettäjänä tutusti Ray Masalas ja katsokaa todella pieteetillä mitä näemme!

Olen kertonut jo muutamia viikkoja sitten miten nimenomaan Fukushiman numero 4 reaktorissa olevat Pu-239 pitoinen uraanitangot paloivat altaan kuivaessa kuin kynttilät kakussa.

Satoja tonneja radioaktiivista kanava säteilyn plasma ioni kaasua purkautui ilmakehäämme. Tämä on jo todistettu. Mutta nyt ensimmäisen kerran asiaa on myös kuvattu!. . Kuulitte aivan oikein. Tässä videossa näkyy useitakin äärettömän kiinnostavia yksityiskohtia:

- Jokaisella henkilöllä on super tehokkkaat Pu-239 kaasu plasmasuodin maskit. Vaikka välissä on jatkuvasti luokkaa 5m vesivirtaussuojaa! Kanavasäteily kaasu kun kuplii sen läpi surutta pintaan ja hengitys ilmaan!

- Katsokaa tarkoin nostokuvaa. Miten tauotta KUPLIVAN nostorenkaan sisällä pudetään sensuroivaa huntua videossa. Miksi? Koska kanavasäteilyn, raskaan Pu-239, tritium pitoisen veden "kristalli väreily vedessä" pulputa näkyy silpoutuneiden uraani tankojen keskeltä räikeästi!!"

- Huikeaa on kohta jossa paksu ruskehtava Pu-239 LIETE vaipuu esteittä takaisin altaaseen! Tiiviit sirkonium metalliputket vuotavat kuin seula! Aivan pöyristyttävää dataa kaikki tyyni. Ilmakehään suoraan kanava säteilystä kaasuuntuneet uraanitangot huuhtelevat kuvissa viimeisimpiä jätekilojaan live esityksinä!

Ray Masalas
Unloading the fuel. {I guess into the csfp.} Check out the brown stuff {Boron?} coming off the assembly at the 1:10 mark.
http://www.youtube.com/watch?v=paIoQkO2WpE
------------------

Kommentit (0)

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat