* ST1 geoterminen.

antonlaurio

ST1 Espoon 40 000kW geoterminen kaivo

Graniitissa on keskimäärin 3 miljoonasosaa uraania ja 17 miljoonasosaa toriumia, jotka tuottavat lämpöä hajotessaan. Muutama miljoonasosa kuulostaa pieneltä, mutta graniittiahan on paljon. Kuutiokilometrissä graniittia on 7950 tonnia uraania ja 45050 tonnia toriumia. Uraanin puoliintumisaika on 4,5 miljardia vuotta, toriumin 14,05 miljardia vuotta.

Hajoamisketjujen energiat ovat: uraani 51,7 MeV, torium 42,6 MeV. Nyt lasketaan ensin näiden aineiden aktiivisuus kuutiokilometrissä graniittia, saadaan: uraani 98 TBq, torium 183 TBq. Näistä saadaan edelleen lämmöntuotoksi: uraani 814 W, torium 1248 W. Yhteensä uraanin ja toriumin lämmöntuotto kuutiokilometrissä graniittia on siis 2 kW. Jos kalliosta otetaan 40 MW, se on 20000 kertaa enemmän kuin sitä uraanin ja toriumin radioaktiivisuuden johdosta muodostuu. Jos laitosta käytetään 30 vuotta, kestää lämmön palautuminen pelkästään uraanin ja toriumin hajoamisen avulla kuusisataatuhatta vuotta, olettaen, että sitä tänä aikana poistu mihinkään.

Kaikki laskut lähdeviitteineen löytyvät tästä taulukosta.

Graniitissa on jonkin verran muitakin radioaktiivisia aineita kuin uraani ja torium, mm kaliumia. Lisäksi jäähtyneeseen tilavuuteen siirtyy johtumalla lämpöä ympäristöstä.

Wikipedian mukaan maankuoren lämpövuo alhaalta ylöspäin on mantereiden alueilla keskimäärin 65 mW/m2. Jos tämä teho saadaan graniittikuutiomme lämmittämiseen, ja lämmön ajatellaan siirtyvän kuutioon pohjan kautta, sen lämmitysteho on 0,65 kW. Mikäli otetaan huomioon myös sivuilta siirtyvä lämpö, ollaan lukemassa 3,2 kW. Saatiin toinen mokoma lisää lämpöä radioaktiivisen lämmön lisäksi. Todellisuudessa lämpöä johtuu jäähtyneeseen kohtaan varmasti reilusti enemmän, koska syntyy normaalia selvästi jyrkempi lämpötilagradientti.

Hetkellisesti, koska se loivenee sitä mukaa kuin lämpöä siirtyy. Lopulta saavutettaisiin sama gradientti kuin maankuoressa pystysuunnassa normaalisti vallitsee, eli pitkällä aikavalillä jäähdytetty kilometrin graniittikuutio saa uutta lämpöä radioaktiivisen hajoamisen tuloksena 2 kW sekä lämpöä johtumalla alapuolelta 0,65 kW, yhteensä 2,65 kW. Uusiutuvaan, kyllä, murra äärimmäisen hitaasti. Geotermisen ”lämpökaivon” palautuminen uudelleen käytettäväksi kestää niin kauan, että käytännöllisesti katsoen sitä voi pitää uusiutumattomana. Kun se ehtyy, pitää porata uudet reiät toiseen paikkaan, kilometrin päähän edellisistä.

Nyt voidaan hahmottaa myös toiminnan aiheuttamaa lämpöliikettä graniitissa. Graniitin lämpöpitenemiskerroin on 8,3 10^-6/aste C. Kun kuutiokilometrin graniittikuutiota jäähdytetään 18 astetta (30 vuoden käyttöaika), kuutio supistuu joka suunnassa 15 senttimetriä. Graniitti kestää vetojännitystä hyvin huonosti. Jäähtyminen aiheuttaa vetojännitystä graniittiin. Jos jännitys ylittää vetomurtolujuuden, tapahtuu murtuminen, joka havaitaan maanjäristyksenä.
Fysiikan dosentti Tom Murphy Kalifornian yliopistosta on päätynyt samankaltaiseen johtopäätökseen.
---

* Laskelmissa on USEITAKIN aivan keskeisiä virheitä. Otetaan nyt ammattilaisena mukaan ihan muutama:

- Keskeisin radioaktiivisen spontaanin hajoamisen energia EI toki ole uraani, ei edes thorium! Vaan nimenomaan K 40 kalium! Miksi siis laskelmassa jätetään tämä tarkoituksella kokonaan pois!

- Toinen keskeinen lämmittäjä on Maapallon ja Kuun vuorovaikutusliike. Muistaakseni peräti 2m ja kahdesti vuorokaudessa lisäksi!

- Kolmas ja myös erittäin tärkeä virhe tulee vedestä! Tuossahan JO kerrottiin, että pumput tuo reikään PERÄTI 2MW kitkan lisälämpöä! Miksi kaveri siis laskeskelee muutamalla kilowatilla. Kun JO pelkästään tuo lisäys on liki 1000- kertainen? Hämmästyttävää ja tahallista taas.

- Kun rutikuivaan kuumaan graniittiin säröytyksellä lisätään neutronit termisiksi hidastanut kostuttava vesivirtaus. Tapahtuu esim. ydinvoimalassa jotain uskomatonta muutosta. Posivan laskuissa 12 Ydintangon täysin KUIVANA jälkilämpö energia on spontaanissa radioaktiivisissa jälkihajoamisissan siis 1,850kW. Kun OL-1 luokan reaktorissa on 500 tankoa saadaan:

500kpl/ 12* 1,85kW= 77kW.
Kuitenkin kun nuo samaiset tangot ovat veden alla niiden tuottaman tehon kasvu itse reaktorissa on huimat 2 500 000kW! Se jaettuna/ 77kW = 32 470kertainen teho. Kertomalla osviitaksi tuossa yllä laskettu 3,2kW tehot sillä saadaan huimaavat 100MW!

Nyt viimeistään huomaamme jo oleellisimmat ennakkotulokset:

ST1 laskee tavoittavansa sellaisen energian tuoton VOLYYMINSA joka selvästi PERUSTUU ydinfysiikan lainalaisuuksien tuntemuksiin. Ja ymmärrykseen siitä kuinka paljon kaivosta VOIDAAN kestävän kehityksen lakien mukaan vuosisadat energiaa ongelmitta myös OTTAA! Ei muodostukaan mitään MYSTISIÄ graniittien mittojen supistumisia. Saati muita haitallisia systeemejä!

Olen ITSE ihmetellyt MIKSI on päädytty juuri 40MW tehoon? Miksei vaikka 10MW jne? Mutta tässä kerrasta asia suoraan tuli selville. Kyllä näitä on selvästi laskettu JA testailtu Maailmalla. Niille ilmoitetuille tehoille, jotka luonto VOI vapaaehtoisesti ja kovin puhtaasti myös tuottaa geotermiseen kaivoonsa. HYVä teko kaikkineen ST1!
---

Oklon opeilla energiaa.

Oklossa, Afrikan Gabonissa oli vastaavan kaltainen vain kastetun peruskallion reaktorit vuosimiljoonia käytössä. Uraanimalmia sisältävä peruskallio. Aina, kun alueella alkoi sataa, niin vesi tunkeutui malmion päällä virtaamaan lähtevästä joesta kallion kiven sisälle sen huokosiin. Ja käynnisti siinä spontaanisti käyvän rikastamattoman luonnon malmion reaktorin.

On melko yllättävääkin, että NYT voimme myös laskea tämän tehon muutoskertoimen kuivan ja märän tilansa välillä. 32 500 Kertainen tehon kasvu! Silti kyseinen luonnollinen reaktori ei energian tiheydeltään ole kuin 40 000kW/km3. Tai 0,04W/m3! Tämä on hurjaa systeemiä. Arkinen graniitti laitetaan tuottamaan spontaania fissiointiaan. Mutta niin matalalla teholla, ettei "täysillä" fissioiva peruskallio muutu silti ulkoisesti! ( Ydinvoimalassa taas reaktorin kaiken tieltään tuhoava ja tappava teho on luokkaa 100W/cm3!)

Kyseessä on TODELLA merkittävää tekniikkaa. Ydinvoimaa, mutta 7km syvyyteen valmiiksi loppusijoitettua. Luonnon OMAA SUPER matalaviritteistä tekniikkaa. Jota voidaan käyttää turvallisesti ja ennen kaikkea HALVALLA perustekniikalla hyväksi. Jokainen tajuaa, ettei 0,04W tehon kasvu kuutiometrin graniitille tee yhtään mitään siihen suoraan. EI vaikka pelkkä kastelu nostaa sen tehon 32 500kertaiseksi perustilastaan! Lisäksi laskelmat osoittavat, että ko. tekniikan hienous tunnetaan. Koska sitä on JO kokeiltu tuloslaskelmiin. Joita ST1 selkeästi ideassaan myös hyödyntää!
----------------

Kommentit (0)

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat