Gallup etiikan esitelmää varten

Vierailija

Elikkä olen tekemässä etiikan esitelmää eutanasiasta ja olisin kiitollinen, jos auttaisit minua vastaamalla tähän galluppiin.

Ikä:
Sukupuoli:

1. Tiedätkö mitä eutanasia tarkoittaa?
-

(Jos et tiedä mitä se tarkoittaa katso esim. wikipediasta)

2. Onko eutanasia mielestäsi oikein?
-

Miksi? / Miksi ei?
-

3. Pitäisikö se sallia Suomessa?
-

Miksi? / Miksi ei?
-

4. Jos on esimerkiksi 30-vuotias henkilö, joka on ollut onnettomuudessa eikä sen vuoksi pysty enää elämään ilman, että on koko ajan kiinni hengityskoneessa. Pitäisikö ko. henkilölle sallia eutanasia, jos hän sitä itse toivoo? Perustele.
-

5. Entäpä jos kyseessä olisi 80-vuotias dementikko, pitäisikö eutanasia sallia, jos ko. henkilön omaiset sitä pyytävät? Perustele.
-

Toivoisin vastaukset mahdollisimman pian. =)

Kommentit (7)

Vierailija

Ikä: 22
Sukupuoli: nainen

1. Tiedätkö mitä eutanasia tarkoittaa?
- tiedän

(Jos et tiedä mitä se tarkoittaa katso esim. wikipediasta)

2. Onko eutanasia mielestäsi oikein?
- Kunhan päätökseen osallistuisi monta asiantuntevaa tahoa, ja myös potilas itse, niin siinä tapauksessa mielestäni kyllä. Mutta yhden ihmisen varaan päätös ei saisi missään nimessä perustua.

Miksi? / Miksi ei?
- Todella vakavasti sairaalla potilaalla, joka kärsii ja jota ei voida parantaa, pitäisi mielestäni olla valta päättää omasta elämästään.

3. Pitäisikö se sallia Suomessa?
- Jos käytännön asiat saataisiin kuntoon (eli etenkin kohdassa 2 mainitsemani seikat), niin mielestäni kyllä.

Miksi? / Miksi ei?
- Ks. kohdan 2 perustelut.

4. Jos on esimerkiksi 30-vuotias henkilö, joka on ollut onnettomuudessa eikä sen vuoksi pysty enää elämään ilman, että on koko ajan kiinni hengityskoneessa. Pitäisikö ko. henkilölle sallia eutanasia, jos hän sitä itse toivoo? Perustele.
- Mielestäni voitaisiin asettaa jonkinlainen harkinta-aika. Vaikkapa vuoden tai parin pituinen. Siinä ajassa potilas ehtii paremmin kokea, millaista elämä on, ja esimerkikkitapauksenkin potilas voisi varmaankin muuttaa mieltään tässä ajassa.

5. Entäpä jos kyseessä olisi 80-vuotias dementikko, pitäisikö eutanasia sallia, jos ko. henkilön omaiset sitä pyytävät? Perustele.
- En tunne dementian oireita kovin hyvin, mutta mielestäni eutanasian on oltava kiinni ennenkaikkea potilaan omasta tahdosta. Yksin omaiset eivät saa sitä saada läpi, vain siksi, etteivät jaksa hoitaa potilasta.

Vierailija

Ikä:22 vuotta
Sukupuoli:nainen

1. Tiedätkö mitä eutanasia tarkoittaa?
-Eutanasia tarkoittaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka aiheuttaa toisen ihmisen kuoleman ja joka on perusteltu armosyillä (henkilön elämä olisi jatkuessaan pelkkää kärsimystä yms.)

(Jos et tiedä mitä se tarkoittaa katso esim. wikipediasta)

2. Onko eutanasia mielestäsi oikein?
- Eutanasia on eettisesti kiistanalainen kysymys, eikä minulla ole varmaa mielipidettä sen oikeudesta tai vääryydestä. Olen varma, että Suomessa ei vielä moneen vuoteen tulla keskutelemaan eutanasian sallimisesta.
Eutanasian tulee mielestäni olla viimeinen keino ja sen suorittamisessa tulee olla tiettyjä sääntöjä. Luin juuri tenttikirjan vammaisuudesta;oikeuksista ja vääryksistä, jossa pohdittiin myös eutanasiaa. Olen Tom Shakespearen kanssa samaa mieltä siitä, että ennenkuin aletaan jollekin henkilölle eutanasiaa suorittamaan täytyy tiettyjen kriteereiden täyttyä: henkilön tulee olla hyvin vaikeasti vammainen, vakavasti sairas ja taudin terminaalisessa vaiheessa ja henkilöllä on oltava pyynnön jälkeen harkinta-aika, jonka päätteeksi tämän täytyy pyytää eutanasiaa uudestaan. Omaisten ja hoitohenkilökunnan tehtävä on varmistaa, ettei eutanasiaa tahtova henkilö ole vain tilapäisesti masentunut vaan on täydessä ymmärryksessä ja tajuaa kaikki pyyntönsä seuraukset.
Eutanasiassa vastakkain ovat yhteiskunnan moraalikäsitykset ja yksilön itsensämäärämisoikeus. Toisen tappaminen on moraalisesti väärin, mutta toisaalta henkilöllä on oikeus päättää omasta elämästään ja ruumiistaan.
Eutanasia on siis hyvin kiistanalainen asia ja sisältää paljon argumentteja puolesta ja vastaan. Mielestäni eutanasia on oikein tietyissä tapauksissa tietyin edellytyksin.

3. Pitäisikö se sallia Suomessa?
- Eutanasiaa tapahtuu Suomessakin vaikka se ei olekaan sallittua. Suomestakin on varmasti joku matkustanu esim. Sveitsiin saadakseen eutanasiaa. Mielestäni, jos Suomessa sallitaan eutanasia, sille on asetettava tiukat ehdot ja sen tulee olla viimeinen vaihtoehto, kun mitään ei ole enää tehtävissä ihmisen parantamiseksi, eli hän kuolee joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin, mutta eutanasia avulla hän voi saada ainakin henkilön itsensä mielestä arvokkaan kuoleman.

4. Jos on esimerkiksi 30-vuotias henkilö, joka on ollut onnettomuudessa eikä sen vuoksi pysty enää elämään ilman, että on koko ajan kiinni hengityskoneessa. Pitäisikö ko. henkilölle sallia eutanasia, jos hän sitä itse toivoo? Perustele.
- Vaikka henkilö olisikin loppuikänsä hengityskoneessa, voi tämä silti elää hyvää elämää. Maailma on täynnä erilaisia apuvälineitä, joiden avulla henkilö ei ole sidottuna vain sänkyynsä. Hänelle pitäisi ensin taata mahdollisuus yrittää sopeutua tilanteeseen ja tarjota kaikki mahdolliset apukeinot, jotta hänen elämänsä voisi jatkua niin "normaalina" kuin mahdollista. Tässä tapauksessa on huomioitava, että ihminen on todennäköisesti tuollaisen onnettomuuden jälkeen masentunut, eikä siksi ole kykenevä selkeästi punnitsemaan valintansa seurauksia.
Eri asia on, jos henkilö on koko elämänsä kiinni hengityskoneessa ja on lisäksi vegetatiivisessa tilassa. Tällöin, jos on varmaa, ettei henkilö enää voi tilastaan herätä, omaisille tulisi taata mahdollisuus lopettaa elämää tukevat toimenpiteet (poistaa henkilö hengityskoneesta).

5. Entäpä jos kyseessä olisi 80-vuotias dementikko, pitäisikö eutanasia sallia, jos ko. henkilön omaiset sitä pyytävät? Perustele.
- Dementia ei ole terminaalinen sairaus. Vaikka dementikko ei ole enää täysissä sielun voimissaan, on hänellä kuitenkin edellytykset elää vielä useita vuosia hyvää elämää. En sallisi eutanasiaa tässä tapauksessa edes vanhuksen itsensä pyytämänä. Omaisilla ei mielestäni ole oikeutta pyytää dementikon tappamista, kun hänellä ei ole mitään sairautta, joka johtaisi kuolemaan ennemmin kuin myöhemmin.Eutanasian peruste ei voilla omaisuutten uupuminen tai muu omaisiin liittyvä syy, jos henkilöllä itsellään on vielä kaikki mahdollisuudet elää

Vierailija

olen 22-vuotias nainen.

1.Tiedän, mitä se tarkoittaa.
2.riippuen tilanteesta, mutta en ole sitä vastaankaan.
.mielestäni on epäinhimillistä pitää hengissä ihmistä, jonka elämänhalu on kadonnut ja jäljellä on vain kipu ja sairaalan sänky jo vuosien ajan siis esimerkkinä.
3.kyllä, mutta se pitäisi olla ko. henkilön oma päätös tai joko omaisten, niin, ettei sairaalan henkilöstö voi siitä pääättää omin päin.
4.kyllä, mikäli ei ole mitään takeita, että hän ikinä tulee elämään normaalia elämää, jos henkilö itse tätä on toivonut, hän tod.näköisesti on todella masentunut ja kadottanut elämänhalunsa. miksi jatkaa hänen kärsimyksiään.
5.kyllä, omaisillekin on hyvin raskasta katsoa toisen sairastamista/kärsimistä.

Vierailija

Ikä: 20
Sukupuoli: nainen

1. Tiedätkö mitä eutanasia tarkoittaa?
- kyllä

2. Onko eutanasia mielestäsi oikein?
- Joissain tapauksissa on.

Miksi? / Miksi ei?
- Silloin, jos ko. henkilö joutuisi kärsimään vakavan sairauden takia. Henkilön pitäisi itse haluta eutanasiaa, ja myös lääkäreiden olisi oltava samaa mieltä. Myös harkinta aika pitäisi ehdottomasti olla, eutanasiaa ei saisi toteuttaa hetken mielijohteesta.

3. Pitäisikö se sallia Suomessa?
- kyllä joskus tulevaisuudessa, koska asian tutkimisessa, jotta saadaan aikaan sopiva laki asialle, menee varmasti kauan

Miksi? / Miksi ei?
- Itsemääräämisoikeus ja kaikki yllä mainitut syyt edellisistä vastauksista.

4. Jos on esimerkiksi 30-vuotias henkilö, joka on ollut onnettomuudessa eikä sen vuoksi pysty enää elämään ilman, että on koko ajan kiinni hengityskoneessa. Pitäisikö ko. henkilölle sallia eutanasia, jos hän sitä itse toivoo? Perustele.
- Myös tässä tapausessa pitäisi olla lääkäreiden samalla kannalla (tästä seuraakin kysymys, että miten toisella henkilöllä voi olla päätäntävalta toisen ihmisen elämästä. Myös pitkä harkinta aika eutanasian toteuttamiselle, niinkuin on jo sanottukkin, potilaalle pitää antaa aikaa sopeutua uuteen elämäntilanteeseen.

5. Entäpä jos kyseessä olisi 80-vuotias dementikko, pitäisikö eutanasia sallia, jos ko. henkilön omaiset sitä pyytävät? Perustele.
- Ei, sillä dementoiyunut henkilö voi sairaudestaan huolimatta elää vielä onnellisesti. Tästäkin asiasta voisi olla jokin laki, että ihmiset voisivat ennen sairastumista toivoa eutanasiaa, jos ei itse enää ole sellaisessa tilassa että voisi ko. päätöstä tehdä. Eutanasiaa ei tälläisestä pyynnöstä joka tehty ennen sairastumista huolimatta tehdä, jos katsotaan , että henkilö voi elää onnellista elämää. Myös se pitäisi huomioida, että pienet ilot ja surut kuuluu elämään, joskus voi olla masentavampia päiviä, kuin jotkut muut päivät.

Vierailija

Ikä: 22
Sukupuoli: nainen

1. Tiedätkö mitä eutanasia tarkoittaa?

- Armomurha

(Jos et tiedä mitä se tarkoittaa katso esim. wikipediasta)

2. Onko eutanasia mielestäsi oikein?

- On

Miksi? / Miksi ei?

- Sairas/vakavasti loukkaantunut eläin ei kauaa kidu vaivojaan, sillä se joko tulee toisen eläimen tappamaksi tai ihminen lopettaa sen. Miksi siis ihmisen kuuluisi tällaisessa tilassa elää vielä vuosikausia?

3. Pitäisikö se sallia Suomessa?

- Kyllä

Miksi? / Miksi ei?

- Koska Suomessa on sellainen asia kuin yksilönvapaus ja tällöin sen pitäisi kattaa myös päätöksen omasta kuolemastaan. Jos sairas ihminen haluaa lopetuttaa päivänsä, ei minusta kenelläkään pitäisi olla oikeutta estää tällaisen päätöksen toteuttamista. Jos lähimmäistään rakastaa, osaa tällöin myös ajatella asioita toisen kannalta. Toki, tällaisissa asioissa pitää olla olemassa harkinta-aika, sillä ihmismieli on ailahtelevainen.

4. Jos on esimerkiksi 30-vuotias henkilö, joka on ollut onnettomuudessa eikä sen vuoksi pysty enää elämään ilman, että on koko ajan kiinni hengityskoneessa. Pitäisikö ko. henkilölle sallia eutanasia, jos hän sitä itse toivoo? Perustele.

- Tärkeintä on aluksi suorittaa perinpohjaiset tutkimukset henkilön kunnosta ja mahdollisuuksista elämiseen. On tärkeää suorittaa ensin terapiat, kuntoutukset ja kotoutukset pois alta ennen kuin edes suostutaan keskustelemaan eutanasiasta, sillä ensijärkytyksen jälkeen asiat voivat loukkaantuneen ihmisen silmissä muuttua. Mutta jos hengityskoneeseen joutunut vaatii päiviensä lopettamista erinäisten terapioiden ja kuntoutuksien jälkeenkin ja näkee hengissä olemisensa pelkkänä kitumisena, joka on mahdollistettu koneiden avulla, niin en näe mitään syytä, miksi tällaista toivetta ei voisi toteuttaa.

5. Entäpä jos kyseessä olisi 80-vuotias dementikko, pitäisikö eutanasia sallia, jos ko. henkilön omaiset sitä pyytävät? Perustele.

- On erittäin epämääräistä puhua dementiasta yleisellä tasolla, koska dementia voi olla ohimenevä, etenevä tai pysyvä jälkitila. Jos puhutaan lievästä dementiasta, ei eutanasian esille ottaminen ole milläänlailla perusteltua kenenkään osalta. Jos taas dementia on hyvin pitkälle edennyt eli muuttunut Alzheimerin taudiksi (eli dementoitunut ei enää tunnista ketään tai itseään, ei osaa enää puhua, syödä tai juoda, ulostaa alleen, ei tunnista puhetta) on mielestäni tässä vaiheessa omaisilla oikeus anoa läheisellään eutanasiaa, mutta asia pitäisi sen verran mutkistaa, että anomus vaatisi dementoitunutta henkilöä tutkineiden lääkäreiden suostumukset eutanasiahakemukselle.

Vierailija

Ikä: 17
Sukupuoli: Nainen

1. Tiedätkö mitä eutanasia tarkoittaa?
- Kyllä tiedän.

(Jos et tiedä mitä se tarkoittaa katso esim. wikipediasta)

2. Onko eutanasia mielestäsi oikein?
- On tietyissä tapauksissa.

Miksi? / Miksi ei?
- Eutanasian sallisin sellaisissa tapauksissa, joissa sairastunut/loukkaantunut tms., hänen omaisensa sekä useat ammattihenkilöt olisivat sitä mieltä, että vakavassa tilassa olevalla tai täysin parantumattomalla ei ole mitään mahdollisuutta parantua tai jatkaa elämäänsä, ja kuolema olisi parempi mm. tuskien helpottamisen kannalta.

3. Pitäisikö se sallia Suomessa?
- Kyllä, mikäli eutanasiaa ei käytettäisi ns. lievissä tilanteissa tai liian helposti ja miettimättä.

Miksi? / Miksi ei?
- Lukee yläpuolella.

4. Jos on esimerkiksi 30-vuotias henkilö, joka on ollut onnettomuudessa eikä sen vuoksi pysty enää elämään ilman, että on koko ajan kiinni hengityskoneessa. Pitäisikö ko. henkilölle sallia eutanasia, jos hän sitä itse toivoo? Perustele.
- Mielestäni pitäisi, jos uhrin omaiset ja useat ammattihenkilöt olisivat myös sitä mieltä. Ei ole mielestäni oikein, että uhri yksin tekee päätökset.

5. Entäpä jos kyseessä olisi 80-vuotias dementikko, pitäisikö eutanasia sallia, jos ko. henkilön omaiset sitä pyytävät? Perustele.
- Mielestäni ei. Dementia ei ole mielestäni este elämälle, varsinkaan jos dementikko itse ei haluaisi eutanasiakuolemaa itselleen.

Vierailija
anzku

Elikkä olen tekemässä etiikan esitelmää eutanasiasta ja olisin kiitollinen, jos auttaisit minua vastaamalla tähän galluppiin.

Ikä:
Sukupuoli:

1. Tiedätkö mitä eutanasia tarkoittaa?
-

(Jos et tiedä mitä se tarkoittaa katso esim. wikipediasta)

2. Onko eutanasia mielestäsi oikein?
-

Miksi? / Miksi ei?
-

3. Pitäisikö se sallia Suomessa?
-

Miksi? / Miksi ei?
-

4. Jos on esimerkiksi 30-vuotias henkilö, joka on ollut onnettomuudessa eikä sen vuoksi pysty enää elämään ilman, että on koko ajan kiinni hengityskoneessa. Pitäisikö ko. henkilölle sallia eutanasia, jos hän sitä itse toivoo? Perustele.
-

5. Entäpä jos kyseessä olisi 80-vuotias dementikko, pitäisikö eutanasia sallia, jos ko. henkilön omaiset sitä pyytävät? Perustele.
-

Toivoisin vastaukset mahdollisimman pian. =)

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat