Kysyimme viime syksynä lukijoilta, mitä he ajattelevat työelämästä juuri nyt, keskellä liian pitkäksi venynyttä lamaa. Jopa 93 prosenttia Cosmopolitanin kyselyyn vastanneista piti työpaikan varmuutta työn tärkeimpänä kriteerinä. Asenteissa on nähtävillä selvä muutos aikaisempaan.

Vielä muutama vuosi sitten ajattelimme, että voimme huoletta viettää talvet Australiassa ja palata kotimaahan tienaamaan pätkätöihin, sillä uskoimme, että hyville löytyy aina töitä. Nyt lama on kiristänyt työtilannetta niin, ettei näin välttämättä enää ole.

-Tässä tilanteessa kannattaa satsata omaan osaamiseen ja kehittää sitä aktiivisesti. Oman osaamisen saat mukaasi, vaikka saisitkin potkut, vinkkaa haastattelemamme työelämän asiantuntija Futureworks Py:n perustaja Petri Rajaniemi.

Toiseksi tärkein kriteeri hyvälle duunipaikalle oli liksa. 90 prosenttia piti palkkaa tärkenä tai erittäin tärkeänä. Kolmanneksi tärkeimmäksi koettiin hyvä työilmapiiri ja mukaat työkaverit. 70 prosentille ne olivat erittäin tärkeitä.

Pitkään jatkunut lama ja kasvanut nuorisotyöttömyys näkyvät  myös nuorten naisten peloissa. 48 vastanneista pelkäsi työttömyyttä. Työllistymisen esteiksi nuoret naiset mainitsivat Cosmopolitanin kyselyssä kokemuksen ja koulutksen puutteen, nuoren iän ja sukupuolen.

Asiantuntija neuvoo toimimaan pelosta huolimatta. Rajaniemi muistuttaa, että työelämä on järjestelmä, jossa pärjäävät ne, jotka tietävät, mitä haluavat.

Lue koko tutkimus helmikuun Cosmosta!